Print

Yazar


Abdullah İncekan 1977 doğumlu. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra, ailesiyle birlikte Almanya’ya yerleşti. Orada ortaokulu ve liseyi bitirdikten sonra eğitimini Germanistik ve Türkoloji bölümlerini okumakla sürdürdü. Üniversite bünyesinde yayımlanan yüksek lisans tezinde Kürtçe ve Almanca’daki bazı dilsel yapıları birbiriyle karşılaştırdı.

Yabancı Dil Olarak Almanca ve Enterkültürel Pedagoji bölümlerini 2003’te, başladığı her iki bölümü başarıyla okuduktan sonra, bitirdi.

Şimdiye dek değişik üniversitelerde Kürtçe ve Türkçe dersleri veren Abdullah İncekan ayrıca yetişkinlere Almanca derslerini verdi.
Şu an bir lisede Alman dili ve edebiyatı öğretmeni olarak çalışan yazar, eğitim ve öğretim hayatında sırasıyla şu yabancı dilleri öğrendi: Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Latince.