Print

Îndeks

Belirsiz tanım takısı (r. 70, 76, 85, 91)

Bûn fiili (r. 19)
Cinsiyet (r. 41, 131)
Cümle
Cümle yapısı (r. 67, 79, 107)
Soru cümlesi (r. 19)
“E” sesi (r. 32)
Edatlar (r. 76-77, 1119)
Edilgenlik (r. 130)
Ergativ (r. 8, 144-145, 150, 158)
Fiil yapısı (r. 118-119, 131)
“H” sesi (r. 11, 31)
Hatin fiili (r. 59, 96, 105, 130-131)
İsmin hali (r. 18, )
Casus obliquus (r. 76-79, 86-87, 97-98, 117, 144-145)
Casus rectus (r. 18, 53, 78, 85, 98, 144-145, 150)
Seslenme hali (r. 18, 25)
Tamlama hali (r. 85-87, 117)
İzafe eki (r. 41-43, 53, 85-87, 91, 98, 117)
Kip
Emir kipi (r. 77, 94-96, 138)
İstek ve „İzin/Olanak“ kipleri (r. 104-106, 110)
Olumlu ve olumsuz cevaplar (r. 33, 36)
Saat / Seet (r. 25, 87)
Sayılar (r. 24, 72)
Sıfatlar (r. 53)
...

...

...