Print

Herdu kokên fiîlan


Mastar
?imdiki zaman
Geçmi? zaman
aciz bûnez aciz dibim
ez aciz bûm
ajotin ez diajommin ajot
bawer kirinez bawer dikim
min bawer kir
bibîranîn ez bibîrtînim
min bibîranî
birin ez dibim min bir
bîrî kirinez bîrîya ... dikimmin bîrî ... kir
...
...
...
...
...
...