Print

Kelîmeyên Nû

xwe kendi
şûnda sonra
ew dikare, karîn -ebil/-abil
lîstik (m), lîstika min oyun
kîjan hangi
nav (n), navê min ad
han bu, şu
memory (m), memoryiya min memory
resim (m), resima min resim
hemû hepsi

devarû

yüz üstü

Meriv hemû kartan devarû datîne. İnsan bütün kartları yüz üstü koyar.
dû re sonra
lîstikvan (n/m), lîstikvanê min oyuncu
kart (m), karta min kart
ew vedike, vekirin açmak
ew li … digere, li … gerîn aramak
hev gibi
Kartên kê zêde bin, ew qezenc dike. Kimin kartları fazlaysa o kazanır.
ewha böyle, şöyle
ew qezenc dike, qezenc kirin kazanmak
temam tamam
henek (n), heneka min şaka